ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

เรื่องที่แนะนำ

ก้าวแรกในการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองคือการเข้าใจความหมายของการรักตนเอง

  ก้าวแรกในการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองคือการเข้าใจความหมายของการรักตนเอง ลองนึกถึงความรักในบริบทที่คุณมีต่อคนรักหรือเพื่อนสนิท คุณตระหนักดีถึงข้อบกพร่องของเขา แต่ชื่นชมว่าความไม่สมบูรณ์เหล่านั้น เขาเป็นบุคคลที่คุณห่วงใย ไว้วางใจ และสนับสนุน จงหันมาสงสาร ให้อภัย และความเข้าใจทั้งหมด การรักตนเองหมายถึงการยอมรับจุดแข็ง จุดอ่อน และทุกสิ่ง ในระหว่างนั้นเมื่อคุณมีความรักในตัวเอง คุณสามารถยอมรับความผิดพลาดและพยายามแก้ไข แต่จงให้อภัยตัวเองแทนที่จะคิดถึงข้อบกพร่องของคุณ การรักตัวเอง หมายถึง การยอมรับจุดแข็ง จุดอ่อน และทุกสิ่ง การขาดความรักในตนเองอาจส่งผลเสียต่อความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ การเห็นคุณค่าในตนเองต่ำมีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าและสุขภาพจิตและร่างกายที่แย่ลง การรักตนเองจะทำให้คุณมีความยืดหยุ่นมากขึ้นผ่านเหตุการณ์ในชีวิตด้านลบที่คุณอาจประสบ “การรักตัวเองช่วยลดความทุกข์ของคุณ” มันสามารถช่วยให้คุณปลอบโยนตัวเองในช่วงเวลาที่ยากลำบากและรู้สึกสงบขึ้น วันนี้คุณรักตัวเองหรือยังค่ะ โชคดีกันนะคะ Page: https://www.facebook.com/ChayadaWelljaipet YouTube Channel: https://www.youtube.com/ChayadaWellja

โพสต์ล่าสุด

นักขายที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด ไม่เคยคิดถึงความล้มเหลว

3 เคล็ดลับในการหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น

ถ้าคุณทำสำเร็จ ทุกๆ ความผิดพลาดจะกลายเป็นตำนาน

3 ข้อแก้ตัวที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายของคุณ

3 วิธีขายของให้ใครก็ได้