ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

ในช่วงวิกฤต ทำให้เราได้เรียนรู้

 ในช่วงวิกฤต ทำให้เราได้เรียนรู้ พัฒนาตนเอง เพื่อการอยู่รอด เป็นคนดี เก่ง  และมีความสุขมากขึ้น ---ชญาดา แหววใจเพชร---
โพสต์ล่าสุด

คุณแม่บ้านคะ จงทำอาหารด้วยความหลงใหล

คุณแม่บ้านคะ จงทำอาหารด้วยความหลงใหล ทำมันจากความรัก แต่อย่าทำเพื่อความรัก ---ชญาดา แหววใจเพชร---

คนสำเร็จเกือบทุกคน ถูกต่อต้าน

คนสำเร็จเกือบทุกคน ถูกต่อต้าน  ทำให้เสียกำลังใจ สูญเสียทรัพย์สิน จงก้าวต่อไป ยืนกราน ไม่คิดจะยอมแพ้ ---ชญาดา แหววใจเพชร---

ไม่ต้องรอให้ใครมา แสดงว่าเห็นค่า

 ไม่ต้องรอให้ใครมา แสดงว่าเห็นค่า จงพัฒนาตนเองจนมีคุณค่า จนมีความภาคภูมิใจในตนเอง  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความสุขกับตนเองได้ ---ชญาดา แหววใจเพชร---

เมื่อคุณไม่สามารถควบคุมตนเองได้

 ''เมื่อคุณไม่สามารถควบคุมตนเองได้ ใครบางคนก็พร้อมที่จะเข้ามาควบคุมคุณ" Cr.Toba Beta ---ชญาดา แหววใจเพชร---

การฝึกฝนอย่างหนัก

 การฝึกฝนอย่างหนัก และเรียนรู้อย่างไม่หยุดหย่อน เป็นคุณสมบัติของคนสำเร็จ ---ชญาดา แหววใจเพชร---

การได้เห็นตนเอง

การได้เห็นตนเอง เติบโตก้าวหน้า เพิ่มมากขึ้นทุกวัน รู้สึกเห็นคุณค่าของตนเอง มันเป็นความสุขอย่างหนึ่ง ---ชญาดา แหววใจเพชร---