ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

การได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

การได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มันเป็นวิธีการที่ทำให้ เรามีความสุขอย่างหนึ่ง ---ชญาดา แหววใจเพชร---
โพสต์ล่าสุด

ความคิดจะมีค่า

 ความคิดจะมีค่า ก็ต่อเมื่อลงมือปฏิบัติ ---ชญาดา แหววใจเพชร---

จงยืนด้วยขาของตัวเอง

 จงยืนด้วยขาของตัวเอง  เพราะมันคือพลังอำนาจในตัวเรา ---ชญาดา แหววใจเพชร---

เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น คนส่วนใหญ่ยังมีความทุกข์

 เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น คนส่วนใหญ่ยังมีความทุกข์ เนื่องจากเราชอบแก้ปัญหา ในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ นี่แหละ ---ชญาดา แหววใจเพชร---

ในช่วงวิกฤต ทำให้เราได้เรียนรู้

 ในช่วงวิกฤต ทำให้เราได้เรียนรู้ พัฒนาตนเอง เพื่อการอยู่รอด เป็นคนดี เก่ง  และมีความสุขมากขึ้น ---ชญาดา แหววใจเพชร---

คุณแม่บ้านคะ จงทำอาหารด้วยความหลงใหล

คุณแม่บ้านคะ จงทำอาหารด้วยความหลงใหล ทำมันจากความรัก แต่อย่าทำเพื่อความรัก ---ชญาดา แหววใจเพชร---

คนสำเร็จเกือบทุกคน ถูกต่อต้าน

คนสำเร็จเกือบทุกคน ถูกต่อต้าน  ทำให้เสียกำลังใจ สูญเสียทรัพย์สิน จงก้าวต่อไป ยืนกราน ไม่คิดจะยอมแพ้ ---ชญาดา แหววใจเพชร---