เราเป็นคนประเภทไหน ย่อมดึงดูดคนประเภทนั้น

 เราเป็นคนประเภทไหน ย่อมดึงดูดคนประเภทนั้น

หากเราอยากได้คนมีคุณภาพ เราก็ต้องเป็นคนมีคุณภาพเช่นเดียวกัน
ศีลเสมอแล้วเจอกัน


ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม