ความคิดจะมีค่า

 ความคิดจะมีค่า

ก็ต่อเมื่อลงมือปฏิบัติ

---ชญาดา แหววใจเพชร---Tag: คำคมโดนๆ คำคมชีวิต คำคมความรัก แรงบันดาลใจ  ความสำเร็จ

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม