ความสัมพันธ์ที่ดีเกิดจาก

 ความสัมพันธ์ที่ดีเกิดจาก

การเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

จงทำตนให้เป็นประโยชน์

---ชญาดา แหววใจเพชร---

#คำคม #คำคมโดนๆ #แรงบันดาลใจ #ความสำเร็จ #ความสัมพันธ์

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม