คนสำเร็จเกือบทุกคน ถูกต่อต้าน

คนสำเร็จเกือบทุกคน

ถูกต่อต้าน 

ทำให้เสียกำลังใจ

สูญเสียทรัพย์สิน

จงก้าวต่อไป

ยืนกราน ไม่คิดจะยอมแพ้

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม