เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น คนส่วนใหญ่ยังมีความทุกข์

 เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น

คนส่วนใหญ่ยังมีความทุกข์

เนื่องจากเราชอบแก้ปัญหา

ในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ นี่แหละ

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม