จงยืนด้วยขาของตัวเอง

 จงยืนด้วยขาของตัวเอง 

เพราะมันคือพลังอำนาจในตัวเรา

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม