ก้าวแรกในการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองคือการเข้าใจความหมายของการรักตนเอง

 ก้าวแรกในการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองคือการเข้าใจความหมายของการรักตนเอง

ลองนึกถึงความรักในบริบทที่คุณมีต่อคนรักหรือเพื่อนสนิท
คุณตระหนักดีถึงข้อบกพร่องของเขา
แต่ชื่นชมว่าความไม่สมบูรณ์เหล่านั้น เขาเป็นบุคคลที่คุณห่วงใย ไว้วางใจ และสนับสนุน
จงหันมาสงสาร ให้อภัย และความเข้าใจทั้งหมด
การรักตนเองหมายถึงการยอมรับจุดแข็ง จุดอ่อน และทุกสิ่ง ในระหว่างนั้นเมื่อคุณมีความรักในตัวเอง
คุณสามารถยอมรับความผิดพลาดและพยายามแก้ไข แต่จงให้อภัยตัวเองแทนที่จะคิดถึงข้อบกพร่องของคุณ
การรักตัวเอง หมายถึง การยอมรับจุดแข็ง จุดอ่อน และทุกสิ่ง
การขาดความรักในตนเองอาจส่งผลเสียต่อความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ
การเห็นคุณค่าในตนเองต่ำมีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าและสุขภาพจิตและร่างกายที่แย่ลง
การรักตนเองจะทำให้คุณมีความยืดหยุ่นมากขึ้นผ่านเหตุการณ์ในชีวิตด้านลบที่คุณอาจประสบ
“การรักตัวเองช่วยลดความทุกข์ของคุณ”
มันสามารถช่วยให้คุณปลอบโยนตัวเองในช่วงเวลาที่ยากลำบากและรู้สึกสงบขึ้น
วันนี้คุณรักตัวเองหรือยังค่ะ
โชคดีกันนะคะ

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม