การรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง

 การรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง

ไม่ได้แปลว่า เรายอมแพ้

แต่เป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง


---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม