คนมีบุญมาก คือ

คนมีบุญมาก คือ 

คนที่ทุกข์ใจยาก

หากเปลี่ยนวิธีคิด

แล้วทำให้มีความสุขความสบายใจ

ก็เป็นการเพิ่มบุญอย่างหนึ่ง

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม