Self-Talk เส้นทางอาชีพที่ฉันเลือก

 Self-Talk

เส้นทางอาชีพที่ฉันเลือก

ให้โอกาสกับฉัน

เเต่ก็เต็มไปด้วย

เศษซากของคนที่ล้มเหลว

ฉันจะไม่ล้มเหลวเหมือนคนอื่น

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม