ผู้อื่นคือกระจกสะท้อนตัวเรา

ผู้อื่นคือกระจกสะท้อนตัวเรา

แต่พวกเขาเป็นกระจกที่บิดเบี้ยว

อย่าได้แคร์คำพูดของคนอื่น

คนที่ไม่รู้จักเราดีพอ

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม