สิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณ

 สิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณ

มันไม่ใช่ปัญหาของคุณ

มันเป็นปัญหาของเขา

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม