แม้จะยังไปไม่ถึงเป้าหมาย

 แม้จะยังไปไม่ถึงเป้าหมาย

เราก็สามารถมีความสุขได้

สะสมความก้าวหน้าวันละนิด

มันจะกลายเป็นความสำเร็จ

ที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม