การกระทำของเรา

 การกระทำของเรา

บางครั้งยังไม่ถูกใจเรา

แล้วจะให้คนอื่นทำถูกใจเรา

ทุกครั้งได้อย่างไร

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม