เราไม่สามารถมีทุกสิ่งที่เราต้องการได้

 เราไม่สามารถมีทุกสิ่งที่เราต้องการได้

แต่เราสามารถมีทุกสิ่งที่สำคัญต่อเราได้

จงรักษาสิ่งสำคัญที่มีอยู่

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม