การได้เห็นตนเอง

การได้เห็นตนเอง

เติบโตก้าวหน้า

เพิ่มมากขึ้นทุกวัน

รู้สึกเห็นคุณค่าของตนเอง

มันเป็นความสุขอย่างหนึ่ง

---ชญาดา แหววใจเพชร---
ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม