การฝึกฝนอย่างหนัก

 การฝึกฝนอย่างหนัก

และเรียนรู้อย่างไม่หยุดหย่อน

เป็นคุณสมบัติของคนสำเร็จ

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม