เมื่อคุณไม่สามารถควบคุมตนเองได้

 ''เมื่อคุณไม่สามารถควบคุมตนเองได้

ใครบางคนก็พร้อมที่จะเข้ามาควบคุมคุณ"

Cr.Toba Beta

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม