ไม่ต้องรอให้ใครมา แสดงว่าเห็นค่า

 ไม่ต้องรอให้ใครมา

แสดงว่าเห็นค่า

จงพัฒนาตนเองจนมีคุณค่า

จนมีความภาคภูมิใจในตนเอง 

เห็นคุณค่าในตนเอง

มีความสุขกับตนเองได้

---ชญาดา แหววใจเพชร---
ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม