ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ไม่ต้องรอให้ใครมา แสดงว่าเห็นค่า

 ไม่ต้องรอให้ใครมา

แสดงว่าเห็นค่า

จงพัฒนาตนเองจนมีคุณค่า

จนมีความภาคภูมิใจในตนเอง 

เห็นคุณค่าในตนเอง

มีความสุขกับตนเองได้

---ชญาดา แหววใจเพชร---
ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สัมมาทิฐิ คือ ความคิดชอบ

 สัมมาทิฐิ คือ ความคิดชอบ ความสำเร็จนั้นเริ่มต้นจากวิธีคิด เพียงเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตก็เปลี่ยนได้ ---ชญาดา แหววใจเพชร---

กฎแรงดึงดูดเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น

มากกว่า 80% ของความสุขมนุษย์

 มากกว่า 80% ของความสุขมนุษย์ เกิดจากการมีความสัมพันธ์ที่ดี อย่าสนใจเพียงแต่เรื่องงานเงินอย่างเดียว แล้วไม่มีความรู้ในเรื่องความสัมพันธ์จนไม่มีความสุข ---ชญาดา แหววใจเพชร---