เปรียบเทียบตนเองกับคนอื่น

เปรียบเทียบตนเองกับคนอื่น

มองคนอื่นมันเหนื่อยใจ

ตั้งเป้าหมายใหญ่ของคุณไว้

แข่งขันกับเป้าหมายนั้นก็พอ

---ชญาดา แหววใจเพชร---
ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม