แม้คุณจะมีความรัก

แม้คุณจะมีความรัก

ก็อย่าทิ้ง

ความฝันและเป้าหมายในชีวิตของคุณ

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม