บางครั้งความทุกข์ที่มีอยู่

บางครั้งความทุกข์ที่มีอยู่

เกิดจากความรู้สึกขาด

ยังไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการ

ลองหันมามองสิ่งที่เรามีอยู่

จะรู้สึกว่าเรามีอยู่ไม่น้อยนะ

เราโชคดีกว่าคนหลายๆคน


---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม