คนอยู่บ้าน ไม่ได้แปลว่า

 คนอยู่บ้าน ไม่ได้แปลว่า 

เขาไม่ได้ทำงาน เขาไม่มีงานทำ 

แต่งานของเขา คือ งานที่ทำอยู่ที่บ้าน

ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจ ค้าขาย งานออนไลน์ งานอิสระ

การหารายได้เข้ามาคือ การทำงาน

การทำธุรกิจ การลงทุน เมื่อเริ่มต้น

อาจจะได้เงินน้อยหรือขาดทุน แต่มันมีอนาคต

อย่าเหยียดอาชีพของใคร

จงภูมิใจในอาชีพของตนเอง

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม