ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุด

ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุด

มองไม่เห็นทางออก

การได้คบกับคนที่มีคุณภาพ คนเก่ง

จะทำให้คุณเห็นโอกาส

เขาจะนำความโชคดีมาให้คุณ

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม