คนแรกที่เราควรให้

 คนแรกที่เราควรให้

ความเคารพนับถือ

คือ ตัวเราเอง

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม