คุณภาพของผู้หญิง

 คุณภาพของผู้หญิง

ไม่ได้วัดกันที่จำนวนผู้ชายที่เข้ามาจีบ

ให้ดูกันที่คุณภาพของผู้ชายที่เข้ามาจีบคุณ

คนแบบเดียวกันจะถูกดึงดูดเข้าหากัน

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม