จงเลือกคบคนที่มีความคิดเที่ยง

 จงเลือกคบคนที่มีความคิดเที่ยง

คนคิดเที่ยง คือ...

คนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ

ใครพูดอะไรเราต้องคิด

ว่าเป็นความจริงแค่ไหน

จะพูดอะไรออกไปต้องมีหลักฐาน

ไม่พูดพล่อยๆ ไม่พูดเกินจริง

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม