ผู้คนมากมายพลาด

 ผู้คนมากมายพลาด

โอกาสสำคัญในชีวิต

ไม่ใช่เขาไม่เก่ง

สาเหตุหลัก คือ.....

เขาทำงานเข้ากับคนไม่ได้

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม