ความสำเร็จเล็กๆ

 ความสำเร็จเล็กๆ

ที่สะสมในแต่ละวัน

มันจะกลายเป็นความสำเร็จ

อันยิ่งใหญ่ในอนาคต

อย่ากังวล

ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

แล้วอนาคตจะดีเอง

---ชญาดา แหววใจเพชร---
ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม