คำถามเปลี่ยนชีวิต

คำถามเปลี่ยนชีวิต

"วันนี้เราได้ทำอะไร

เพื่อให้ชีวิตของเราดีขึ้นบ้าง ? "

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม