ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย

ความรู้ในโลกนี้มีมากมาย

ใช้เวลาเรียนรู้ทั้งชีวิตก็ไม่หมด

จงเรียนรู้ในสิ่งที่จำเป็นต้องรู้

แล้วคุณจะมีชีวิตที่ดีและมีสุข

---ชญาดา แหววใจเพชร---

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม