เมื่อคุณอยากให้คนอื่น

 เมื่อคุณอยากให้คนอื่น

ทำอะไรเพื่อคุณ

ควรให้กำลังใจเขา

และทำให้เขารู้สึกว่า

มันไม่ใช่เรื่องยาก

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม