การถ่อมตนนั้น

 การถ่อมตนนั้น

ไม่ใช่การกดตัวเองให้ต่ำๆ

ไม่ใช่ไปข่มคนอื่นให้ด้อย

คือรู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไร

และตั้งใจหาความรู้เพิ่มเติม

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม