อย่าพยายาม "ยัดเยียดตัวเอง''

 อย่าพยายาม

"ยัดเยียดตัวเอง''

ให้เข้าไปเป็น "ส่วนหนึ่ง"

ของ "ชีวิตใคร"

ถ้าเขามองเห็น

"ค่า" ของเรา

เขาจะมา "จูงมือ" เรา

เข้าไปในชีวิตเขาเอง


Cr. ถุงผ้า

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม