ความโชคดีของคนที่มีอายุมากขึ้น

 ความโชคดีของคนที่มีอายุมากขึ้น

คือ รู้จักโลกมากขึ้น 

มีความสุขกับชีวิตมากขึ้น

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม