วิธีการคบเพื่อน

 วิธีการคบเพื่อน

ให้เน้นไปที่

“คุณภาพ” ไม่ใช่ “ปริมาณ”

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม