ในมุมที่เงียบสงบ

 ในมุมที่เงียบสงบ

ตั้งคำถามกับตนเอง

คำถามฉุกคิด

คำถามดีๆหนึ่งคำถาม

ก็สามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม