แผนงานเป็นศูนย์

แผนงานเป็นศูนย์

เป้าหมายเป็นไปไม่ได้

ทุกสิ่งไร้ค่า

หากคุณไม่ลงมือทำ

#ชญาดา_แหววใจเพชรความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม