ความดีกับความรวย

 ความดีกับความรวย

มีพร้อมกันได้

เมื่อมีความร่ำรวย

ดูแลตัวเองและครอบครัวได้มากขึ้น

บริจาคช่วยเหลือสังคมได้มากขึ้น

เป็นคนดีและรวยไปพร้อมๆกันเถอะ

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม