คนฉลาดแสร้งโง่ คือ

 คนฉลาดแสร้งโง่ คือ

คนที่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น

ไม่เอาแต่พูดเพียงฝ่ายเดียว

ทำให้เขาได้รู้อะไรมากขึ้น

ไม่ใช่คนโง่จริงๆ

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม