แบรนด์ตัวเองเป็นทรัพย์สิน

 แบรนด์ตัวเองเป็นทรัพย์สิน

ชื่อเสียงเป็นสิ่งที่มีค่า

ใครๆก็อยากรักษาชื่อเสียงของตน

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม