เมื่อคุณควบคุมอารมณ์ได้

เมื่อคุณควบคุมอารมณ์ได้

คุณจะควบคุมชะตาชีวิตตนเองได้

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม