เมื่อคุณควบคุมอารมณ์ได้

เมื่อคุณควบคุมอารมณ์ได้

คุณจะควบคุมชะตาชีวิตตนเองได้

---ชญาดา แหววใจเพชร---



ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม