คนทุกคนเคยโง่ในความรัก

 คนทุกคนเคยโง่ในความรัก

คนโง่อย่างแท้จริง คือ

คนที่ไม่เคยเรียนรู้อะไรจากความรักเลย

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม