การคุยเล่นดูเหมือนว่า

การคุยเล่นดูเหมือนว่า

เป็นเรื่องไร้สาระ

แต่จริงๆแล้วการคุยเล่น

มันสร้างบรรยากาศที่ดีนะ

ช่วยกระชับความสัมพันธ์

คุยเล่นวันละนิด จิตแจ่มใส

---ชญาดา แหววใจเพชร---
ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม