เลิกคิดถึงอุปสรรค

 เลิกคิดถึงอุปสรรค

จงคิดว่า

จะไปถึงเป้าหมายได้อย่างไร?

มีฝันที่ยิ่งใหญ่

และกระหายความสำเร็จเสมอ

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม