สัมมาทิฐิ คือ ความคิดชอบ

 สัมมาทิฐิ คือ ความคิดชอบ

ความสำเร็จนั้นเริ่มต้นจากวิธีคิด

เพียงเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตก็เปลี่ยนได้

---ชญาดา แหววใจเพชร---
ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม