หากมีใครสักคนชอบคุณอยู่

 หากมีใครสักคนชอบคุณอยู่

ชี้ให้เห็นว่า

เขากำลังชอบตัวเขาเอง

เขาชอบคุณเพราะว่า

มีบางสิ่งบางอย่างในตัวคุณ

ที่เหมือนกับเขา

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม