มากกว่า 80% ของความสุขมนุษย์

 มากกว่า 80% ของความสุขมนุษย์

เกิดจากการมีความสัมพันธ์ที่ดี

อย่าสนใจเพียงแต่เรื่องงานเงินอย่างเดียว

แล้วไม่มีความรู้ในเรื่องความสัมพันธ์จนไม่มีความสุข

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม