ผู้นำเป็นแสงสว่างให้บุคคลอื่น

 ผู้นำเป็นแสงสว่างให้บุคคลอื่น

ผู้นำไม่แสวงหาสาวกหรือสร้างผู้ตาม

แต่ผู้นำจะเป็นคนสร้างผู้นำ

ให้เขาเป็นแสงสว่างกับโลกต่อไป

---ชญาดา แหววใจเพชร---ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม